ABC wspinania - Kurs taternicki

Kurs taternicki letni jest naturalnym kolejnym krokiem dla absolwentów pełnych kursów skałkowych wg programu PZA.

opinii 2